Logotyp m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa

A A A
26 LIPCA · NIEDZIELA · godz. 17.00
modlitwa w intencji Powstańców, odczytanie Apelu Pamięci oraz składanie kwiatów przed tablicą upamiętniającą Powstańców z Obwodu AK „Żywiciel” w asyście honorowej,
ul. Westerplatte/róg Grotowskiej